Home / Ornic Acne

Ornic Acne

สิว…. เกิดจากความผิดปกติของต่อมไขมันที่ผิวหนัง ส่วนใหญ่จะเกิดบนใบหน้า ในบางกรณีจะเกิดบนหลัง ไหล่ หน้าอก และแขน สิวจะพบมากในวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงฮอร์โมนไปกระตุ้นการหลั่งของต่อมไขมัน บางครั้งไขมันมีปริมาณมากจนระบายไม่ทัน อาจเกิดการคั่งค้าง และจับตัวกับสิ่งสกปรกต่างๆภายในจนกลายเป็นสิวอุดตัน นอกจากฮอร์โมนที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสิวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดสิวได้ เช่น ยาบางชนิดที่มีฮอร์โมนเพศเป็นส่วนประกอบ, การรบกวนผิวหน้าและอากาศเปลี่ยน ก็มีส่วนทำให้เกิดสิวด้วยกันทั้งสิ้น แม้ว่าสิวสามารถเกิดกับคนทุกเพศทุกวัย แต่จะพบในช่วงวัยรุ่น คือ วัยตั้งแต่ 13 – 25 ปี มากที่สุด